HLR BARN

Det är viktigt att känna igen signaler och symtom hos barn som skiljer sig mot vuxna, då ett påfallande svagt barn kan försämras mycket snabbare än en vuxen.

Därför är det viktigt att lära sig hur vi utför HLR hos spädbarn och barn. Teori kommer att kombineras med praktisk träning på barn och spädbarns HLR dockor samt på varandra. Deltagarna kommer att lära sig hur man kontrollerar medvetande, andning, larma, hur man utför HLR samt hur man använder stabilt sidoläge. De kommer även att träna på vad man gör om någon sätter i halsen.

Tiden på utbildningen justeras efter era möjligheter och behov men rekommenderas 2-3 timmar.