KIDS SAVE LIVES

“Kids save Lifes” var en slogan som fastställdes av den internationella organisationen för HLR – ILCOR -International Liaison Committee on Resuscitation och senare WHO – World Health Organization, ERC – European Resuscitation Council och andra. Här framhålls vikten av att lära barn hur man utför HLR och Första hjälpen. Antalet utbildade människor i ett samhälle ERCär av stor vikt för att öka antalet av överlevande människor.

Barnen kommer på ett lekfullt sätt lära sig hur man skall agera i nödsituationer. De yngsta deltagarna kommer att träffa dockorna David och Stella som lär oss hur vi kan hjälpa andra människor, hur man larmar efter hjälp, vad vi skall göra om någon är medvetslös, och inte andas. Vi kommer att sjunga, dansa och öva på HLR dockor. De äldre barnen kan välja mellan HLR eller Första hjälpen inriktning och kommer att pröva på scenarion för att förbereda sig på verkliga händelse.

Riktilinjer: HLR- Rådet – medlem i ERC European Resuscitation Council

Antal deltagare: 7-12 personer
Tid för utbildning: 45- 60 minuter