S/A HLR

I denna utbildning kommer teori att blandas med praktik med inriktning mot A-HLR.

Deltagarna kommer att lära sig hur man behandlar en patient med hjärtstopp enligt HLR-rådets riktlinjer för A-HLR. Vi focuserar på teamträning, EKG analys, läkemedelsbehandling, säkerhet och defibrillering. Scenarion skapas med focus på din arbetsplats för att förbereda sig för hur du ska hantera det du behöver kunna möta. Feedback av HLR i realtid under träning ges för att förbättra HLR och därmed överlevnad.

Riktlinjer: Svenska HLR rådet
Giltighet av certifikar: 1 år
Antal deltagare: 2-6
Tidsåtgång: 4 timmar
Förkunskap: Inläst kursbok A-HLR vuxen + genomförd webutbildning