FÖRSTA HJÄLPEN

Första hjälpen fokuserar på den hjälp som kan utföras före ambulans anländer och även hjälper dig att bedöma graden av vårdbehov. Vi lär oss hur du kan vara en utsträckt hand till en människa som behöver hjälp, vilket kan rädda liv.

Vi lär oss att lära känna symtom vid specifika sjukdomar och skador för att motverka ökad skada och även död. Vi kommer att gå igenom hur man bedömer om någon är i behov av HLR och hur en hjärtstartare används. Utbildningen består av ett inläst material som skall läsas före utbildningen, teori och mycket scenarion för att öka förberedelsen för akuta situationer. Genom att både läsa, lyssna och agera uppnår deltagaren en djupare förståelse av hur man skall agera i nödsituationer.

Utbildningen består av ett inläst material innan kurstillfället och ca 4 timmars lektion. Vi kommer till er arbetsplats i Göteborg så väl som andra städer och gruppen kan bestå av 4-12 deltagare. Boka en tid idag och fördjupa dina kunskaper i hur man kan rädda liv.