VUXNEN FÖRSTA HJÄLPEN & HLR

Första hjälpen fokuserar på den hjälp som kan utföras före ambulans anländer och även hjälper dig att bedöma graden av vårdbehov. Vi lär oss hur du kan vara en utsträckt hand till en människa som behöver hjälp, vilket kan rädda liv.

Vi lär oss att lära känna symtom vid specifika sjukdomar och skador för att motverka ökad skada och även död. Vi kommer att gå igenom hur man bedömer om någon är i behov av HLR och hur en hjärtstartare används. Utbildningen består av ett inläst material som skall läsas före utbildningen, teori och mycket scenarion för att öka förberedelsen för akuta situationer. Genom att både läsa, lyssna och agera uppnår deltagaren en djupare förståelse av hur man skall agera i nödsituationer.

Riktlinjer: HLR rådet – medlemmar i ERC European Resuscitation Counsil

Giltighet: 1-2 år
Antal deltagare: 8-12 personer
Tidsåtgång: 4 timmar + förberedelse med inläst material
Plats: På din arbetsplats