Children in the classroom

VÅRA KURSER

Vi erbjuder utbildningar i Sverige och Kina, främst i Shanghai/Zhejiang-provinsen. Våra kurser återfinns på engelska, svenska och kinesiska.

Genom våra instruktörsledda utbildningar anpassas utbildningen efter dina behov och önskemål. Du kan när som helst avbryta och ställa frågor, öva mer på dockorna och få tips från instruktören.

LIVSVIKTIG UTBILDNING

Nödsituationer innebär ofta stress och press. Genom att förbereda Dig kan vi utrusta Dig med kunskapen om hur Du ska hantera nödsituationen på bästa sätt.

Vid ett hjärtstopp klarar hjärnan endast 3-5 minuter utan syre. Därför är snabbt agerande av stor vikt.

Möjligheten att överleva sjunker med 10-12% för varje minut utan HLR.

Childrean learning

25%

HJÄRTSTOPP UPPSTÅR I PUBLIK MILJÖ

540 000 +

DÖR AV hjärtstopp PER ÅR I KINA

35%

STÖRRE CHANS ATT ÖVERLEVA VID CPR

REFERENSER

Ditt engagemang och sätt att lära ut, ditt skådespeleri och man fick ställa hur många frågor man ville.

Mamma Råda kyrka

Scenarier som spelades. Man fick verkligen tänka. Nu i efterhand så kommer man ihåg på bättre sätt än de andra kurserna jag gått.

Landvetter Airport Hotel

I liked Sofie’s amazing acting, props, scenarios and commitment to the character she created. EF Shanghai

EF Shanghai